środa, 14 października 2015

Facebook marketing

Znacząca cześć działań e-marketingowych to działania f-marketingowe, Facebook jest ważną przestrzenią aktywności przedsiębiorców na rynku B2C.

Celowosć dziłań marketingowych na Facebooku.
 • Budowanie wizerunku firmy - Wizerunek nowoczesnej i przyjaźniej firmy 
 • Poznanie swoich konsumentów - Dopasowanie produktów/usług do potrzeb zmniejiajacego sie społeczeństwa
 • Budowanie marki - Mało znane marki - wzbudzanie pozytywnych emocji. Stabilne marki - budowanie zaangażowania emocjonalnego i lojalności.
 • Promowanie idei/pomysłu - Działanie wraz z klientem dla dobra wspólnej pracy
 • Promowanie produktów firmy - Reklama bezpłatna i płatna, konkursy, social gaming.
 • Propagowanie swojej twórczosci - Zaagażowanie i zwiatek emocjonalny z marką
 • Przekazywanie informacji - Budowanie systemu rekomendacji. 


Profile przedsiębiorców na Facebooku i ich oddziaływanie reklamowe są skuteczne w promowaniu produktów/usług oraz budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. Aby założyć fanpage, przedsiębiorstwo lub marka muszą zarejestrować się na Facebooku i zaakceptować regulamin portalu. Oznacza to m.in. że przedsiębiorca zobowiązują się do niestosowania praktyki "kupowania fanów" za pieniądze. Prowadzenie serwisów reklamowo-informacyjnych wymaga od przedsiębiorstw:
 • budowania społeczności;
 • aktywnosci, czyli stałęgo wysyłania informacji do fanów;
 • systematycznosci;
 • skupienia się na działaniach informacyjnych reklamy, a nie na sprzedaży.
Na Facebooku widoczne są profile reklamowe zarówno o charakterze informacyjno-rozrywkowym, jak i wizerunkowo-sprzedażowym.

niedziela, 27 września 2015

Kim jest prosument?Temat prosumenta wciąż brzmi zagadkowo dla większości Polaków. Dlatego warto trochę dokładniej wyjaśnić to pojęcie. Okazuje się bowiem, że prosumentem naprawdę może być każdy z nas, a wiele osób już jest, tylko o tym nie wie.

Prosument zajmuje się produkcją na własny użytek, czyli konsumuje to, co sam wyprodukuje. Pojęcie to wprowadził pod koniec lat 70. amerykański futurysta, Alvin Toffler. W ten sposób prosumentami byli już uczestnicy społeczeństw rolniczych. Wraz z industrializacją coraz więcej dóbr można, a wraz z czasem, trzeba było kupować. Popularność zdobyło dość wąskie pojęcie ekonomii, według którego wartościową pracą i produktem jest ten, który uczestniczy w rynku (powstaje z myślą o sprzedaży). Zaś praca i wytwory prosumentów w zaciszu własnego domu, przestały mieć wymierną wartość. Minęło ponad 30 lat od tego jak Toffler prorokował powrót do społeczeństwa prosumentów, choć dzisiejsi prosumenci różnią się znacząco od tych sprzed paru wieków. Jednak zaczynamy zauważać wartość w uniezależnianiu się od produktów i usług oferowanych na rynku.Prosumenci mogą w różny sposób wytwarzać, albo współtworzyć dobra: indywidualnie, w grupie (np. tworząc z innymi darmowe oprogramowanie komputerowe) lub razem z producentem (np. doradzając sieci kawiarni przez Internet wprowadzenie nowych rodzajów napojów czy konkretnych zmian w sposobie obsługi). Dziś słowa prosument używa się nawet wobec osób, które posiadają szeroką wiedzę na temat danych produktów czy usług, wykorzystują ją podczas zakupów i dzielą się nią z innymi; działają (głównie poprzez Internet) na rzecz zmiany kierunku rozwoju danej firmy, albo jej promocji.

piątek, 25 września 2015

Głównie założenia marketingu internetowego

Marketing internetowy, wbrew ogólnie panującym opiniom, nie jest zwykłym przeniesieniem działań marketingowych ze świata realnego do wirtualnego. W tym przypadku firma, która zajmuje sie sprzedażą w internecie, musi zastosować nowe narzędzia oddziaływania na klienta oraz nauczyc sie wykorzystywania ich w sposób efektywny.

Marketing internetowy jest bowiem niczym innym jak odłamem marketingu tradycyjnego, który to odłam posługuję się taką samą jak klasyczny marketing filozofią ukierunkowania na rozpoznanie i zaniepokojenie potrzeb klienta. Różnice występują w obszarze następujących działań marketingowych:
 •  metod rozpoznania potrzeb klienta-internauty;
 • określenia strategi działania na rynku internetowym;
 • doboru narzędzi, którymi firma oddziałuję na odbiorcę;
 • metod kontroli skuteczności i efektywności działań marketingowych.
 Ogólnie rzecz ujmując: marketing internetowy (e-marketing) to pojęcie bardzo szerokie. Obejmuje wszelkie działania w internecie na wszystkich jego płaszczyznach. Głównym celem działania marketingu internetowego jest rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb internautów.
Dodatkowymi celami są:
 • Budowanie marki firmy/produktu.
 • Budowanie lojalności klientów.
 • Zaspokajanie potrzeb informacyjnych klienta oraz pozyskiwanie  feedbacku* informacyjnego.
 • Zwiększenie zysków firmy poprzez poprawienie satysfakcji klienta.

*feetback - informacja zwrotna odbiorców usług, klientów, konsumentów, dotycząca produktu czy sposobu zarządzania.

Gdy spojrzeć na funkcje marketingu internetowego, na pierwszy plan wysuwa się funkcja informacyjna. W internecie mamy bowiem do czynienia z prosumentem, który oczekuje od firmy:
 • informacji,
 • dialogu,
 • interakcji.
Pozostałe funkcje marketingu internetowego, jakie należałoby wymienić, to: pobudzająca, sprzedażowa oraz edukacyjna. Zwłaszcza funkcja edukacyjna ma duży wpływ na efektywność e-biznesu. Edukowanie klienta jest przecież elementem rekomendacji produktów i wartością dodaną w formie wiedzy. I nic nie buduję lepiej lojalności niż wiedza, komunikacja i antycypacja. Edukacyjna funkcja przejawia się głównie w social mediach w formie:
 • blogów;
 • klubów konsumenckich zrzeszonych pod marką firmy;
 • informacji na portalach społecznościowych.